Clubbladen

Ons clubblad!

De vereniging vindt het belangrijk om op een professionele wijze informatie te verstrekken aan de leden en allen die interesse hebben in onze vereniging.

Deze informatie zal gericht zijn op onze club (zoals het jaarprogramma, onze activiteiten etc.) en de profilering van onze leden.

Het clubblad wordt in principe digitaal per email verspreid naar leden, donateurs en adverteerders. Desgewenst zal er een gedrukt exemplaar verstrekt worden.

Onze leden ontvangen naast ons clubblad het maandblad van de Nederlandse Bond van Vogelliefhebbers.

Kopij

Alle leden worden uitgenodigd om hun kennis en ervaring te delen met de andere leden. Heeft u kopij, stuur dit dan als Word document per e-mail naar de redactie.

Adverteren

Heeft u interesse in het plaatsen van een advertentie in ons clubblad? Neem dan contact met ons op voor het bespreken van de mogelijkheden en tarieven.

Lees onze clubbladen