• 1974

  Oprichting

  Er waren een twaalftal kanariekwekers die een vereniging specifiek voor kanariekwekers op wilden richten. Omdat er diverse leden in Voorburg woonden werd op 1 maart 1974 de E.V.K.V. (Eerste Voorburgse Kanarievogel Vereniging) “De Kanarievogel” opgericht.

 • 1975

  Eigen clubblad

  In 1975 werd besloten een eigen clubblad (naast dat van de Nederlandse Bond) uit te brengen. De eerste clubbladen werden met behulp van een stencilmachine geproduceerd. Soms vlogen daarbij de papieren door de kamer en zat de inkt op je kleren. Op een gegeven moment werd de stencilmachine vervangen door een kopieermachine en de laatste jaren heeft de computer haar intrede gedaan. Het blad wordt nu door een professionele drukkerij gedrukt.

 • 1976

  Koninklijke goedkeuring

  In 1976 is de vereniging koninklijk goedgekeurd door het Kabinet van de Koningin.

 • 1979

  Erkenning

  In 1979 werd de vereniging (o.a. door de activiteiten in de Culturele raad) erkend als gewaardeerde vereniging van de gemeente Voorburg.

 • 1989-1991

  Contacten met buitenlandse verenigingen

  In de periode 1989 tot en met 1991 waren er goede contacten met een zustervereniging in Duisburg (Duitsland). Er werd aan elkaars tentoonstelling meegedaan en het waren altijd gezellige ontmoetingen. Deze uitwisseling heeft ook plaatsgevonden met een Belgische vereniging in Hamont-Achel. 

 • 1993

  Successen buiten de vereniging

  Het zou teveel zijn om alle successen (zoals rayonprijzen, districtsprijzen en zelfs nationale prijzen) te benoemen, maar in 1993 is een lid van onze vereniging zelfs wereldkampioen geworden met een stam Harzer zangkanaries! 

 • 1994

  Organisatie rayon-tentoonstelling

  In 1994 heeft onze vereniging een rayon-tentoonstelling georganiseerd met veel inzet door onze leden. Met meer dan 800 vogels en ongeveer 100 inzenders kan je van een groot succes spreken.

 • 2009

  Alle vogelkwekers welkom

  In 2009 werd er besloten om ook kwekers van andere vogelsoorten toe te laten. Het is dus nu een vereniging voor kwekers van kanaries (zang, kleur en postuur), tropen, kromsnavels en Europese cultuurvogels!

 • 1974-heden

  Locaties

  Omdat we (nog) geen eigen gebouw hebben mag duidelijk zijn dat we gedurende ons bestaan vele locaties hebben gebruikt o.a. een zaaltje van de Nederlandse Vereniging Van Huisvrouwen in Leidschendam, “De Voorhof” aan de Herenstraat in Voorburg, “Dienstencentrum Oost” aan het Oosteinde in Voorburg, foyer van sportcentrum “De Vliegermolen” in Voorburg, “Het Groene Deltacollege aan de Westvlietweg in Voorburg, voetbalvereniging Wilhelmus in Voorburg, Clubgebouw van handbalvereniging E.H.C. in Voorburg, wijkgebouw “Het Koophuys” in Leidschendam, wijkgebouw “Het Heuvelhonk” in Leidschendam en tuincentrum GroenRijk “De Wilskracht”.