Maatschappelijke betrokkenheid

Onze maatschappelijke betrokkenheid

Onze hobby (het houden en kweken van vogels) is iets wat door mensen van allerlei ‘pluimage’ bedreven wordt en zij staan allemaal op een andere manier in de maatschappij en zijn verschillend.

Onze vereniging is een kleine organisatie van mensen welke door haar activiteiten een maatschappelijke positie inneemt in de agglomeratie Leidschendam-Voorburg en voorziet in de behoefte om met elkaar op te trekken en met gedeelde interesses de hobby te beleven en kostbare tijd met elkaar door te brengen.

Om ons heen is een rijke diversiteit aan verenigingen en ondernemers welke een variëteit aan hobby’s, activiteiten en werkzaamheden als kernactiviteit hebben waarbinnen wij onze organisatie een ‘prominente’ plek willen toedichten.

Wat doen wij voor de jeugd?

De jeugdigen willen wij helpen de vogelhouderij hobby te ontdekken, de natuur te beleven en de wondere wereld van de vogels in de natuur bekend maken door o.a.:

 • Een jaarlijkse kleurwedstrijd welke aan alle scholen in de regio bekend gesteld wordt.
 • Een gratis grabbelton te plaatsten op de jaarlijkse tentoonstelling.
 • Gratis presentaties te verzorgen op scholen en jeugdclubs.
 • Een jeugdcoördinator en jeugdmentoren aan te stellen ter begeleiding/coaching.
 • Specifieke natuurtochten in het programma op te nemen.
Wat doen wij voor ouderen?

De eenzaamheid en dagelijkse zorg van de ouderen in onze agglomeratie willen we graag verlichten door o.a.:

 • Het bezoeken van ouderentehuizen met vogels en ondersteunende materialen en een (gratis) voorlichting en demonstratie te geven over onze hobby.
 • Het uitnodigen van deze doelgroep op onze jaarlijkse tentoonstelling.
Wat doen wij voor verenigingen en ondernemers?

Met omliggende verenigingen en ondernemers hebben we als doel elkaar te versterken, op te bouwen en elkaars ervaring en bekendheid te vergroten door o.a.:

 • Het plaatsen van een mooie advertentie waarvan de lay-out (zo nodig) gratis door ons verzorgt wordt.
 • Het maken van reclame voor de producten van deze ‘partners’.
 • Het betrekken c.q. uitnodigen van deze doelgroep bij onze activiteiten.
 • Elkaar van informatie voorzien teneinde verbeterpunten te kunnen realiseren.
 • De win-win gedachte steeds meer handen en voeten geven.
 • In de PR een gezamenlijk belang te onderkennen.
Waarom vinden wij maatschappelijke betrokkenheid belangrijk?

De uitgangspunten in de omgang met leden en belanghebbenden zijn dat er altijd wederzijds respect zal moeten zijn voor alle verschillen die er kunnen zijn, voor alle verschillende belangen en verschillende doelstellingen. De hobby en de verenigingsorganisatie zal nimmer ten koste van mens of dier dominant kunnen zijn en de intermenselijke relaties zullen dan ook hierop gebaseerd zijn.

Bekijk voorbeelden

Contact

Bent u ondernemer en wilt u bijvoorbeeld uw product op een verenigingsavond presenteren? Wilt u dat onze vereniging een presentatie over vogels komt geven op uw school of verzorgingstehuis. Of heeft u goede ideeën voor een samenwerkingsverband met onze vereniging?