Uw ringenbestelling

Er zijn door dierenwelzijn organisaties en de wetgever in veel gevallen eisen gesteld aan het houden en registreren van vogels. Het ringen van vogels is daarom vaak noodzakelijk. Ieder jaar opnieuw dient u ringen te bestellen. Deze worden aangemaakt en geregistreerd door de Nederlandse Bond van Vogelliefhebbers (N.B.v.V.).

Onze vereniging kan (als tussenpersoon) ringen bestellen en heeft voor niet beschermde vogels een ‘eigen’ aanvraagformulier ontworpen welke wat makkelijker in te vullen is. Voor beschermde vogels is op de website van de N.B.v.V. een aanvraagformulier opgenomen. Beide formulieren kunt u bij onze ringencommissaris inleveren.

Alvorens de ringenbestelling door onze ringencommissaris bij de N.B.v.V. geplaats kan worden moet het verschuldigde bedrag op de bankrekening van onze vereniging zijn bijgeschreven. De ringencommissaris bestelt daarna uw ringen binnen 48 uur.

U wordt gedurende het bestelproces geïnformeerd over de voortgang. Na verloop van tijd krijgt u uw ringen via de ringencommissaris aangeleverd.

Let op dat u de juiste maten/soorten bestelt.

Bestelperiodes voor ringenbestellingen

BestelperiodeUitlevering na
1 april – 15 mei1 oktober
16 mei – 30 september15 december
1 oktober – 31 januari 1 april
1 februari – 31 maart15 mei

 

Aanvraagformulieren

Meer informatie

Neem voor meer informatie op met de ringencommissaris.

Denise van Kempen
06-30173940
ringen@evkv.nl

U kunt ook meer informatie krijgen op de de website van de N.B.v.V.